Formy opodatkowania

Drukarnia Booklet to producent etykiet samoprzylepnych i naklejek papierowych oraz foliowych

poradyPewnie każdy z nas nieraz się zastanawiał jak założyć firmę?  Pomimo kilku udogodnień niestety nadal wiąże się z odwiedzeniem kilku instytucji. Najpierw powinniśmy zdecydować jak forma opodatkowania będzie dla nas najkorzystniejsza. Do wyboru mamy dwie opcje. Pierwsza z nich to opodatkowanie ogólne, czyli stawka liniowa. Druga zaś to opodatkowanie w formach zryczałtowanych. Następnie czeka nas wizyta w urzędzie gminy, gdzie składamy wniosek, który jest jednocześnie zgłoszeniem identyfikacyjnym (NIP), nadaniem REGONU oraz zobligowaniem się do bycia płatnikiem składek systemu ubezpieczeń społecznych. Wniosek ten można złożyć osobiście we właściwym urzędzie lub wysłać listem poleconym. Jednakże w tym drugim przypadku podpis osoby, która składa wniosek musi być poświadczony. Konieczne jest potwierdzenie, które wydać może wyłącznie kancelaria notarialna poprzez notariusza. Od niedawna istnieje także możliwość przesłana wniosku za pomocą Internetu. Jednak z opcji tej mogą skorzystać jedynie te osoby, które posiadają podpis elektroniczny. Niektóre rodzaje działalności gospodarczej wymaga uzyskania koncesji i zezwoleń. Kiedy już zdobyliśmy odpowiednie pozwolenia możemy wyrobić pieczątkę firmy. Musi ona posiadać niezbędne informacje takie jak: nazwa firmy i jej siedziba, NIP, REGON. Od przedsiębiorcy wymaga się również posiadania firmowego rachunku bankowego. Umożliwia ono nie tylko wgląd w finanse firmy, ale służy do rozliczeń z ZUS-em i Urzędem Skarbowym.